30.3.2016

Lasten oma draamaseikkailu LUONTOPOLULLA

Kuva: Ninnu Karttunen

Kajaanilainen Vaara -kollektiivi tarjoaa 5-8-vuotiaille lapsille luontoon ja ympäristöön teatterileikin keinoin syventyvän kouluja ja päiväkoteja kiertävän draamaseikkailun Luontopolulla!

Mikä luonnossa on kaunista? Entä jännittävää? Minkälaisia olentoja ja tarinoita löytyy kiven alta, koivikosta tai vanhan kuusen juurakosta? Tiesitkö, että ennen muinoin ihmiset menivät luontoon aina pyytämään ja apuvälineenä tässä oli pyydys?

Luontopolulla –draamaseikkailu tarjoaa tarinoiden, musiikin ja luovan leikin kautta kokemusten selkäreppuun herkullisia eväitä syventämään lasten omaa luontosuhdetta. Luontopolulla kannustaa ympäristön tarkkailuun, luonnon kunnoitukseen, sekä lähiluonnossa leikkimiseen ja liikkumiseen.
Tarinallinen muoto kutsuu osallistumaan, tukee lasten luovuutta, ryhmätyötaitoja ja avaa kaikkia aisteja. Lapsena luotu luontosuhde tukee kehitystä ja tarjoaa pohjan elämänmittaiselle kiinnostukselle ympäristöä kohtaan.


Esittävän taiteen muotona draamaseikkailu mahdollistaa osallistujien aktiivisen vuorovaikutuksen seikkailun tapahtumiin sekä juonenkulkuun erilaisten tehtävien kautta. Draamaseikkailussa lapset eivät ole taiteen katsojia, vaan aktiivisia toimijoita, itse taiteen tekijöitä. Muoto aktivoi osallistumaan, kehittää ryhmä-, ja vuorovaikutustaitoja sekä tukee luovaa ongelmanratkaisukykyä. Toiminnan ja kokemuksellisuuden kautta osallistujille mahdollistuu syviä oppimisenkokemuksia tarinassa käsiteltävistä aihepiireistä. Draamaseikkailut eivät kuitenkaan pyri opettamaan lapsille tiettyjä teemoja, vaan tarjoamaan vuorovaikutteisen alustan kokemukselliseen oppimiseen, kannustaen luovuuteen, omaan ajatteluun ja onnistumisen kokemuksiin. Musiikki, näytellyt hahmot, rekvisiitta sekä lapsille annetut roolit luovat teatterileikin yhteistä illuusiota, tarinaa, johon on mahdollista heittäytyä kaikilla aisteilla, koko kehoaan käyttäen.

Teatteritilan sijaan Luontopolulla -draamaseikkailut toteutetaan päiväkotien ja alakoulujen omissa tiloissa sekä lähiympäristössä. Draamaseikkailu on kestoltaan  45 minuuttia. Lisäksi seikkailuun kuuluu opettajalle / ryhmän ohjaajalle annettava jälkityöpaketti, jonka kautta ryhmän oma vastuuaikuinen voi palata ja syventää teemoja sekä oppimiskokemusta yhdessä lasten kanssa.

Kulttuuriosuuskunta G-voima on järjestänyt vuodesta 2013 alkaen vuosittain lapsille ja lapsiperheille suunnatun osallistumaan kutsuvan draamaseikkailun. Draamaseikkailujen aiheita ovat olleet sadonkorjuu, valo ja avaruus. Tapahtumat ovat tavoittaneet Kainuun alueella yhteensä yli 600 lasta ja heidän vanhempaansa.Draamaseikkailua toteuttavat teatteri-ilmaisun ohjaajat Elsa Lankinen ja Karoliina Kuvaja sekä muusikkomusiikkipedagogi Juho Hannikkainen

Tilaa Luontopolulla – vierailemaan päiväkoti- tai alakouluryhmällesi keväällä / syksyllä 2016!

Tilaukset ja lisätiedot:
Elsa Lankinen 0405918992 / vaarakollektiivi@gmail.com

Luontopolulla tavataan!